the Plan B for your
redundant IT assets

Adviesdiensten

PlanBit biedt verschillende waarderingsaanbiedingen & biedingen voor uw overtollige en/of verouderde hardware. Vaste prijs – Wij bieden vaste prijsoffertes op geleasede of eigen uitrustingsschema’s met duidelijke afschrijvingsschema’s. Eerlijke Markt Waarde – Wij bieden onze klanten marktwaardetabellen per onderdeelnummer en machinetype. Onsite beoordeling – Een toegewijd team van taxateurs en technici komt de apparatuur bekijken op een campus, een filiaal of een opslagplaats. Reparatie ramingen – Wij kunnen een kostenraming maken voor het terugsturen en repareren van geleasede apparatuur waarvan onderdelen ontbreken en/of beschadigd zijn.