Voor een veilige, betrouwbare 
en duurzaam dienstenaanbod.

2019 - "het 1e volledige PlanBit-jaar

Na de opstart van de activiteiten van PlanBit in 2018 is een vierde aandeelhouder het team komen versterken (Michel Parijs). Met de eerste verkopen gerealiseerd in het jaar 2018 is de netto omzet jaar op jaar verdubbeld. Het hele PlanBit-team heeft bijgedragen aan het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem van ons bedrijf volgens de ISO-eisen.

In juni 2019 hebben we de primaire ISO 9001:2013 en ISO 14001:215 certificeringen behaald. Deze certificeringen en de verdere optimalisatie van ons proces en klantenbestand zullen bijdragen aan de groei van de refurbishment, reparatie en testmogelijkheden voor de komende jaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@planbit.nl